vQuiz Geo Map

No data Availabel

Voor wie is de maaltijdvoorziening bestemd?

Deze is bestemd voor inwoners van Wassenaar, die om de één of andere reden (kan ook tijdelijk zijn) niet voor de eigen maaltijd kunnen zorgen.

Hoe is de maaltijdvoorziening georganiseerd?

Deze voorziening is een onderdeel van de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW).
Een medewerker draagt zorg voor de coördinatie en begeleiding van vrijwilligers.
Een groot aantal vrijwilligers bezorgt de maaltijden aan huis.
De bezorging vindt iedere dag plaats tussen 11.45 en 13.30 uur.
De bezorging gaat ook door op feestdagen.

Wat biedt de maaltijdvoorziening?

De warme maaltijden (drie gangen menu’s) worden door het verzorgingshuis Johannahuis vanuit het Van Ommerenpark geleverd.
U kunt uw maaltijd zelf samenstellen aan de hand van een menukeuzeformulier.
Met uw dieetvereisten en wensen kunt u zelf rekening houden.

Hoe kunt u zich aanmelden voor de maaltijdvoorziening?

U kunt zich aanmelden bij de SMOW door contact op te nemen met een medewerker op werkdagen tussen 9 en 14 uur.
Na een introductiegesprek kan de maaltijdbezorging van start gaan.
Vervolgens kunt u wijzigingen iedere werkdag (maandag t/m vrijdag) tussen 09.00 en 14.00 uur aan een medewerker van de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar doorgeven; tel: 511 22 26.

Wat kost een maaltijd?

De prijs voor een maaltijd is € 8,50* 
De betaling geschiedt per 2 weken, achteraf door middel van een automatische afschrijving (incasso).
Gevraagd wordt om hiervoor een machtigingskaart te tekenen.
Heeft u een gering inkomen, dan kunt u in aanmerking komen voor een korting op de maaltijdprijs.
Bij aanmelding kan dit op uw verzoek besproken worden.

 

 *onder voobehoud van prijswujzigingen