Signalerend en wens onderzoek bij zelfstandig wonende ouderen van 78 en 81 jaar. De ouderen worden nadat zij zichzelf hebben aangemeld op afspraak door vrijwilligers bezocht om geïnformeerd te worden over allerlei voorzieningen in Wassenaar. Aan de hand van een in te vullen vragenlijst wordt er gekeken naar zorg, huisvesting, mobiliteit, gezondheid, financiën en contacten met anderen. Voor specialistische hulp is de SeniorenAdviseur de aangewezen persoon, wanneer het gaat om bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren, financiële regelingen, mantelzorgondersteuning en allerlei andere vragen waar de vrijwilliger op dat moment geen antwoord op heeft.

Indien u voor een bezoek in aanmerking wilt komen en u bent 78 of 81 jaar dan hoeft u niets te doen. U krijgt vanzelf een brief in de bus met de vraag of u mee wilt doen aan dit project. U kunt de bijgeleverde antwoordstrook invullen en opsturen in de meegezonden antwoordenvelop. Eén van de vrijwilligers zal dan spoedig een afspraak met u maken voor een huisbezoek. Met vragen kunt u terecht bij een van de SeniorenAdviseurs, zij kunnen verder informeren.

Info e-mail: info@swowassenaar.nl of tel: 070 511 22 26.