Seniorenvervoer in samenwerking met de Stichting De bij-Bus
Sinds 1992 kunnen ouderen in Wassenaar gebruik maken van de SeniorenBus. Het dagelijks vervoer voor ouderen vanaf 65 jaar van deur tot deur in Wassenaar. In 1996 ondertekenden de gemeente Wassenaar, de Stichting De bij-Bus en de SWOW een convenant voor het aanvullende vervoer in Wassenaar.
Vanaf 1997 werken de SWOW (thans SMOW) en De bij-Bus samen voor het vervoer van ouderen, lichtgehandicapten en binnenkort ook voor rolstoelgebruikers (mits zij lid zijn van De bij-Bus). Beide stichtingen maken gebruik van een gezamenlijke Centrale Post om de vervoersafspraken vast te leggen. Voor het dagelijkse vervoer naar de dagverzorging en de Open Eettafels is een bus gereserveerd. In de regel rijden de bussen dagelijks van 9 tot 17 uur. Zondags rijdt de bus niet. De bussen rijden ook tot 5 kilometer buiten Wassenaar, hierdoor zijn de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen in omliggende gemeenten eenvoudiger te bereiken.

De Centrale Post wordt bemenst door een vaste kracht die samen met een vrijwilligster alle afspraken vastleggen in een rittenlijst per bus. Een aantal vaste chauffeurs en een groot aantal vrijwilligers rijden dagelijks met de bussen en helpen de passagiers bij het in- en uitstappen en lopen als dat nodig is een stukje op tot aan de deur.

aanmelden ritten bij de CENTRALE POST
De afspraken kunnen een dag van te voren telefonisch aangevraagd worden bij de Centrale Post: telefoon 517 78 70.

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:30 tot 11:00 uur.

Lid worden van De bij-Bus
Om gebruik te kunnen maken dient men lid te worden van De bij-Bus
Voor aanmelding als lid van De bij-Bus
en of voor nadere inlichtingen kan contact worden opgenomen met:
mevrouw H. Meijer Wiersma-Lette
tel. 070 - 51 12 615 (09.00-10.00 uur)
Betaling geschiedt d.m.v. een incassovolmacht.
Zie verder www.debijbus.nl