photo 1536846511313 4b07b637bff9

In ontwikkeling..

AutoMaatje is een nieuw project van SMOW waarvoor wij al veel voorbereidingen hebben getroffen. Wat hadden we graag nog vóór de zomer het eerste ritje met een AutoMaatje willen maken! Maar helaas zijn wij door het coronavirus genoodzaakt maatregelen te nemen en zal het introductiemoment moeten worden uitgesteld.

Wel willen wij u graag al wat meer vertellen over dit project, onderstaand treft u informatie over dit initiatief van de ANWB en SMOW.

Heeft u vervoer nodig?

Een groot aantal inwoners van Wassenaar is afhankelijk van vervoer door derden omdat zij door hun leeftijd of gezondheid beperkter zijn geworden. Zelf met de auto rijden zit er niet meer in en steeds een beroep doen op de naasten is niet altijd mogelijk.

Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaatsgenoten met hun eigen auto minder mobiele mensen die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen. Een prachtig initiatief van de ANWB dat al in veel gemeenten naar grote tevredenheid loopt.

Zo blijf je meedoen

Door ANWB AutoMaatje in Wassenaar toe te voegen aan het bestaande plaatselijke vervoersnetwerk geeft dit mensen die minder mobiel zijn mogelijkheden om zich makkelijker te kunnen verplaatsen naar allerlei bestemmingen. Dit kan zijn naar de kapper, de huisarts, het ziekenhuis, maar ook eens lekker op de koffie bij een vriendin. Hiermee blijf je meedoen, mensen zien en maak je ook vaak nog een gezellig praatje met de chauffeur.

 

Kan iedereen vrijwilliger of deelnemer worden?

Ja iedereen met een rijbewijs kan vrijwilliger bij AutoMaatje worden. Het is een flexibele rol waarbij iemand zelf kan aangeven wanneer hij of zij beschikbaar is. Naast veel waardering ontvangt de vrijwilliger een vergoeding van € 0,30 per km. Deelname aan AutoMaatje is voor alle inwoners van Wassenaar mogelijk.

 

Meer informatie:

U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen van 09.00 – 14.00 uur tel: 070 – 511 22 26. Of mail naar: info@smowassenaar.nl

Ook kunt u een kijkje nemen op de website van de ANWB:

https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/mobiliteit/automaatje