AUTOMAATJE  OET  mantelzorg Boodschappen
 WELZIJN OP RECEPT WELZIJNSVISITE   samenwinkelen CLIENTENONDERSTEUNER
Administratieve hulp belastinghulp samenschuldenvoorkomen senioren
  FORMULIERENBRIGADE EERSTEHULPBIJCHULDEN