Respijtzorg: vervangende mantelzorg

“Ik ga met een gerust hart weg”

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Hierdoor kunt u er bijvoorbeeld even tussen uit en iets voor u zelf doen. Wat is respijtzorg precies, waar is het aanbod te vinden en hoe zit het met de financiering?

Waarom respijtzorg?

Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen van de zorg. Maar dat is alleen mogelijk als zij die zorg op een verantwoorde manier kunnen overdragen. Respijtzorg biedt die mogelijkheid. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen.

Vormen van respijtzorg

Respijtzorg kan gaan om opvang buitenshuis. Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft. De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger.


Respijtzorg thuis

(vervangende mantelzorg door een vrijwilliger bij u thuis)


Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW)
Adres: Van Heeckerenstraat 2
2242 GX Wassenaar
Aanmelden via tel: 070 511 75 76 of
E-mail: c.vandenberg@smowassenaar.nl

Stichting Handen in huis
Deze landelijk werkende organisatie richt zich op de 24-uurs vervanging  van de vaste mantelzorger tijdens diens afwezigheid.  Voor als de mantelzorger vakantie kan plannen verderop in het jaar. Vervanging is minimaal 3 dagen, 2 nachten.
Adres: Singelpark 1
3984 NC Odijk
Aanmelden via tel 030 659 09 70 of
E-mail: info@handeninhuis.nl

 

 

Respijtzorg buitenshuis
(logeeradressen 
in Wassenaar)


Florence
Woonzorgcentrum Duinstede
Deijlerweg 208
2241 AL Wassenaar
Aanmelden via tel: 070 754 57 24 van de Zorgbemiddeling of
E-mail: Zorgbemiddeling@florence.nl


Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ)
Van Zuylen van Nijeveltstraat 313
2242 LJ Wassenaar
Aanmelden via tel: 070 512 13 81 van de Zorgbemiddeling of
E-mail: zorgbemiddelingSWZ@swz-zorg.nl


Van Ommerenpark
Verzorgingshuis Johannahuis
Van Ommerenpark 200
2243 EX Wassenaar
Aanmelden via tel: 070 512 45 00 of
E-mail: info@vanommerenpark.nl


Claris Zorgvilla Den Deijl
Voor mensen met dementie
Rijksstraatweg 35
22242 AC Wassenaar
Aanmelden via tel: 06 212 376 66 Nicole Polman/ locatiemanager of
E-mail: nicole.polman@claris-zorggroep.nl


Hospice Wassenaar
Kerkstraat 79
2242 HE Wassenaar
Aanmelden via tel: 070 779 61 50 of
E-mail: coordinator@hospicewassenaar.nl

 

 

Financiering

De kosten voor respijtzorg lopen uiteen.

  • Als een vrijwilliger de zorg overneemt dan betaalt u alleen een onkostenvergoeding van €2,50 per uur.
  • Zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk. Informeer bij uw eigen verzekeraar en bij de zorgverzekeraar van degene voor wie u zorgt.
  • Wet langdurige zorg. Als degene voor wie u zorgt een Wlz-indicatie heeft voor meer dan drie maanden, dan kan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie worden aangevraagd voor kortdurend verblijf.
  • Wet maatschappelijke ondersteuning. Informeer bij het Wmo loket van de gemeente naar de mogelijkheden van vergoeding voor respijtzorg.
  • Eigen bijdrage. Vaak betaalt u een eigen bijdrage voor de respijtvoorziening die u krijgt vanuit de Wlz of de Wmo.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Belt u dan naar de SMOW tel: 070 511 75 76

Jonge Mantelzorgers 

 

Voor wie
Voor jongeren tot en met 24 jaar die lange tijd zorgen voor een familielid.
Is er bij jou thuis iemand lang ziek, verslaafd, in de war of depressief?
Maak je je daarover zorgen?
Moet je thuis vaak meehelpen?

Dan ben je mantelzorger!
 

Wat doen we voor je
De consulenten geven persoonlijke begeleiding en ondersteuning, informatie en advies, verwijzen en bemiddelen.
Daarnaast organiseren we activiteiten en lotgenotencontactgroepen.

Kosten
Voor jou zijn er geen kosten, de hulp is gratis.

Aanmelden
Je kan een afspraak maken met de consulent op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur op ✆ 070 - 511 06 48.

Cliëntondersteuner


Voor wie
Alle inwoners van Wassenaar die zelfstandig wonen kunnen gebruik maken van de diensten van de Cliëntondersteuner.
Ook mantelzorgers (kinderen, familieleden, burenof kennissen) kunnen de Cliëntondersteuner raadplegen.
U heeft recht op kosteloze hulp van een onafhankelijke Cliëntondersteuner.


Wat doet de Cliëntondersteuner
U kunt met allerlei vragen en problemen die te maken hebben met het zorgen voor een ander te maken krijgen.
De Cliëntondersteuner kan u helpen die zorg te krijgen die het meest wenselijk is in uw situatie.
Kan u bijstaan bij het voeren van het keukentafelgesprek met de medewerkers van het gemeentelijk loket.
De Cliëntondersteuner houdt úw belang goed in het oog.
Ervan uitgaande dat de juiste zorg en ondersteuning voor de zorgvrager een betere balans voor u als mantelzorger betekent.

Kosten
Voor u zijn er geen kosten verbonden aan deze hulp.

Aanmelden
U kunt een afspraak maken met de Cliëntondersteuner op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur op  070-511 75 76.
De afspraak kan afhankelijk van uw wens zowel bij ons op kantoor als bij u thuis plaats vinden.

Nieuwsbrieven(Mantelzorg):

Nummer 4 jaar 2016
Nummer 3 jaar 2016

Nummer 2 jaar 2016

Nummer 1 jaar 2016

Nummer 4 jaar 2015

Extra Editie 2015

Nummer 3 jaar 2015

Nummer 2 jaar 2015

Nummer 1 jaar 2015

Nummer 1 jaar 2014
Nummer 2 jaar 2014
Extra Editie 2014

 

Mantelzorg in Wassenaar een klein onderzoek