Veel mensen vinden het invullen van formulieren, het aanvragen van hulp of toeslagen een hele klus. Veel van deze aanvragen moeten ook digitaal worden gedaan. Daarom is in Wassenaar een Formulierenbrigade gestart waar inwoners terecht kunnen op een inloopspreekuur met hun vragen.

Lees meer: FORMULIERENBRIGADE ZOEKT HELPERS

Hoe ziet Nederland er in 2050 uit?

Het Sociaal en Cultureel Planbureau deed daar onderzoek naar, en concludeert dat Nederlanders veel meer zelf de regie in handen nemen en de overheid minder hard nodig hebben. Het kernwoord: zelfredzaamheid. Maar dat zorgt volgens het SCP ook voor verliezers, de nieuwe achterblijvers.

Lees meer: SCP kijkt in glazen bol naar 2050: we gaan nog meer zelf regelen

Mensen die complexe zorg nodig hebben, lopen vast tussen de vele loketten van het huidige zorgsysteem. Een deel van hen blijft daardoor zelfs verstoken van zorg. Dat blijkt uit een inventarisatie van 30.000 meldingen die het afgelopen jaar binnenkwamen bij een aantal grote cliënten- en patiëntenorganisaties.

Lees meer:  Mensen lopen complexe zorg mis door verstikkende bureaucratie

Op 27 juni heeft de Tweede Kamer moties aangenomen van D66, ChristenUnie, 50PLUS en PVV. Moties met concrete plannen om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie te verbeteren. In aanloop naar het debat over dementie op 7 juni 2017 heeft Alzheimer Nederland Tweede Kamerleden per brief geïnformeerd over haar zorgen, met nadruk op casemanagement dementie.

Lees meer: Tweede Kamer stemt voor betere dementiezorg!

Administratieve hulp nodig?

Vindt u het soms ook lastig om een formulier goed in te vullen?

Lees meer: Lastige formulieren 

 Eenvoud loontDe Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS): Eenvoud loont. Oplossingen om schulden te voorkomen. Voor een groeiende groep Nederlanders is de samenleving te ingewikkeld geworden. Zij lopen een verhoogd risico om in de schulden te raken. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) onderzocht hoe overheden en andere organisaties kunnen voorkomen dat mensen in de schulden raken.

Eenvoud is het sleutelwoord.

Lees meer: Eenvoud loont. Oplossingen om schulden te voorkomen

Wij de SMOW zoeken een vrijwilliger voor het project “Samen Winkelen”.

Welke aardige buurtbewoner zou met een dame uit Wassenaar Noord af en toe eens naar buiten willen gaan om iets te kopen. Er is een goede rolstoel aanwezig en men kan eventueel ook samen gebruik maken van debij-Bus. Voor meer informatie neemt u  contact op met Saskia van der Meer, seniorenadviseur SMOW. Telefoon 070 – 511 75 76.

Demissionair kabinet veegt gehate mantelzorgboete toch nog van tafel.

Ouderen die bij hun kind inwonen, worden definitief niet gekort op hun AOW-uitkering. De zogenoemde mantelzorgboete, die in 2019 zou ingaan, is van de baan.

Lees meer: mantelzorgboete toch nog van tafel