Toetsingskader van en voor ouderen gepresenteerd

Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn nou écht waardevolle verbeteringen? Er is niemand die deze vragen beter kan beantwoorden dan ouderen zelf.

Lees meer: Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg?

De relatie tussen zorgaanbieders en de gemeente bij de inkoop van zorg geeft vaak op z’n zachtst gezegd “hoofdbrekens”. Tijdens de Zorg+Welzijn masterclass “Juridische vraagstukken in het sociaal domein” op 6 maart geeft jurist Tim Robbe adviezen aan zorgaanbieders en hun professionals om ook een juridische poot te hebben om op te staan.

Lees meer: ‘Professional heeft baat bij niet-aanbesteden’

In 2015 hevelde het Rijk de gelden en werkzaamheden met betrekking tot de Participatiewet, Jeugdzorg en ouderenzorg over naar de gemeente en dat betekende dat Wassenaar alle daarbij behorende werkzaamheden moest zien in te vullen.

Lees meer: Voorkomen is beter dan genezen

Een verward persoon wordt vaak ten onrechte in een cel geplaatst. 

Mensen die een grote kans hebben om verward te raken, kunnen nu overal in Nederland een crisiskaart krijgen. Dat is een pasje waarop staat wat omstanders en hulpverleners moeten doen wanneer iemand in psychische nood verkeert.

Lees meer: Crisiskaart gemakkelijker te verkrijgen voor verwarde personen

Definitief behoud van de Warenar en van de theaterfunctie lijkt aanstaande.

Vorig jaar ontstond er in het dorp veel beroering toen bleek dat het College van Burgemeester en Wethouders voornemen was de Warenar te sluiten.

Lees meer: Sluiting De Warenar van de baan?

Burgerinitiatief voor Tiny Houses in Wassenaar is meer dan een leuk idee

Bij de behandeling van het burgerinitiatief van Thea Messemaker voor Tiny Houses in Wassenaar, was in de commissie Ruimte en Economie eigenlijk niemand tegen.

Lees meer: Burgerinitiatief voor Tiny Houses

Tiny houses een oplossing?

De dorpsraden in Ommel en Heusden bekijken de mogelijkheid van zogenaamde tiny houses. Deze nieuwe woonvariant kan mogelijk bijdragen aan het terugdringen van het tekort aan sociale huurwoningen in de dorpen.

Lees meer: Tiny houses een oplossing?