In 2015 hevelde het Rijk de gelden en werkzaamheden met betrekking tot de Participatiewet, Jeugdzorg en ouderenzorg over naar de gemeente en dat betekende dat Wassenaar alle daarbij behorende werkzaamheden moest zien in te vullen.

Lees meer: Voorkomen is beter dan genezen

Een verward persoon wordt vaak ten onrechte in een cel geplaatst. 

Mensen die een grote kans hebben om verward te raken, kunnen nu overal in Nederland een crisiskaart krijgen. Dat is een pasje waarop staat wat omstanders en hulpverleners moeten doen wanneer iemand in psychische nood verkeert.

Lees meer: Crisiskaart gemakkelijker te verkrijgen voor verwarde personen

Definitief behoud van de Warenar en van de theaterfunctie lijkt aanstaande.

Vorig jaar ontstond er in het dorp veel beroering toen bleek dat het College van Burgemeester en Wethouders voornemen was de Warenar te sluiten.

Lees meer: Sluiting De Warenar van de baan?

Burgerinitiatief voor Tiny Houses in Wassenaar is meer dan een leuk idee

Bij de behandeling van het burgerinitiatief van Thea Messemaker voor Tiny Houses in Wassenaar, was in de commissie Ruimte en Economie eigenlijk niemand tegen.

Lees meer: Burgerinitiatief voor Tiny Houses

Tiny houses een oplossing?

De dorpsraden in Ommel en Heusden bekijken de mogelijkheid van zogenaamde tiny houses. Deze nieuwe woonvariant kan mogelijk bijdragen aan het terugdringen van het tekort aan sociale huurwoningen in de dorpen.

Lees meer: Tiny houses een oplossing?

Spelletjesmiddag voor ouderen

maart 2018, elke vrijdagmiddag van 14:30 tot 17:00. Bibliotheek Wassenaar

Kosten: geen

Ontmoet elkaar op een gezellige middag

Elke vrijdagmiddag vanaf 14.30 uur is er in Bibliotheek Wassenaar een spelletjesmiddag voor ouderen. De vrijdagse inloopmiddag  is een initiatief van de Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg  (WWWZ),van de Federatie Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO).

Lees meer: Spelletjesmiddag voor ouderen