Menige mantelzorger heeft in de Wassenaarse Krant vaak de uitnodiging kunnen lezen om deel te nemen aan het Schrijfcafé. Speciaal voor mantelzorgers. Ja ik hoor het U al zeggen: “maar ik kan niet schrijven”.

Lees meer: Schrijfcafé voor Mantelzorgers

 

Manifest SCHERP OP OUDERENZORG    

Teveel kwetsbare ouderen in verpleeghuizen krijgen structureel niet de zorg die zij zo hard nodig hebben. Door gebrek aan aandacht zijn teveel verpleeghuisbewoners veroordeeld tot een monotoon bestaan. Dit is een aantasting van hun grondrechten.

Lees meer: SCHERP OP OUDERENZORG