Privacy en geheimhoudingsreglement SMO Wassenaar 2015

 

Drie gouden regels en twee uitzonderingen.

De drie gouden regels:

  1. In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens zal de SMO Wassenaar uw gegevens alleen opslaan voor gebruik van de door de SMO Wassenaar aangeboden dienstverlening.
  2. De persoonsgegevens worden alleen verzameld om de dienstverlening goed te laten verlopen.
  3. De persoonsgegevens worden niet aan derden gegeven. De vertrouwelijke en persoonlijke informatie blijft binnen de SMO Wassenaar.

 

Er zijn twee uitzonderingen:

  1. Alleen in het belang van de cliënt kunnen, na overleg met de directeur, persoonsgegevens doorgegeven worden aan een externe organisatie/instelling of overheidsorgaan.
  2. Alleen als de cliënt een toestemmingsverklaring heeft afgegeven kunnen gegevens aan de in de toestemmingsverklaring benoemde derde ter beschikking gesteld worden.

 

 

Wassenaar 2015 Privacy en geheimhoudingsreglement SMO Wassenaar 2015

download