1980-2005 25 jaar SWOW Graag Gedaan !

Welkom

Op 21 oktober 1980 zag de voorloper van de SWOW de Stichting Samenwerking Bejaardenwerk Wassenaar het licht. Wassenaar was een van de laatste gemeenten in het land. Elk nadeel heeft zijn voordeel en de stichting groeide uit tot een voorbeeld voor de rest van het land.

Want zeg nu zelf.
In welke gemeente wordt met inzet van vele vrijwilligers nog dagelijks warme maaltijden thuis bezorgd. En waar staat de vraag van de cliënt zo centraal als bij de SWOW.

Even terug naar de beginjaren, in de eerste jaren werd door de initiatiefnemers hard gewerkt in een aantal werkgroepen. Het moeten visionairs geweest zijn.

Twee van die werkgroepen resulteerden in twee concurrerende stichtingen, de Wassenaarse Ouderen in Beweging (WOB) en de BIJ-Bus. De WOB om de mensen uit de bus te houden en de bijbus om de uitvallers toch maatschappelijk te laten participeren.

Twee voorzieningen die van groot belang zijn om goed zelfstandig te kunnen blijven leven ook als de vitaliteit afneemt. Beiden bestaan al meer dan 20 jaar !

De SWOW groeide, de warme maaltijdvoorziening van Tafeltje- Dek-Je werd geïntroduceerd, en andere projecten volgden.

Al de activiteiten van de SWOW ontwikkelde zich onder het wijdverspreide motto: „Zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen“. En het moet toch veel voldoening geven dat dat nu weliswaar vanuit een geheel ander perspectief door de overheden als beleidsuitgangspunt is omschreven.

De befaamde Commissie Welschen begon er met haar rapport „Modernisering Ouderenzorg“ in 1994 mee. Dure zorg vervangen door goedkopere vormen. Ook bekend als substitutie, extramuraliseren en scheiden van wonen en zorg. De uitvoering van het gedachtegoed van de commissie is nog lang niet af, en mede door de toenemende vergrijzing in ons land nemen de doemscenario’s toe. De groei moet getemperd worden en hoe houden we het betaalbaar.Een beetje vreemd, vindt u niet, groei heeft over het algemeen een positieve betekenis (economische groei, etc.) behalve in de zorgsector. I

Ik heb me uit wel ingelichte kringen laten vertellen dat op een goede dag, onze plaatsgenoot minister Dekker op een buitenhof’’s terras tegen staatssecretaris Ross iets gezegd zou hebben over de werking van de Civil Society en dat zij die in Wassenaar met de vele zelforganisaties en vrijwilligers al had gezien. Daar tussen een prachtig palet aan organisaties is een kleine stichting actief en die houdt zich bezig met vrijwilligerswerk, mantelzorg, vervoer, maaltijden, geïsoleerde mensen en niet te vergeten informatie en advies aan ouderen. Ouderen (en zij niet alleen) weten in het oerwoud van regelingen en voorzieningen niet meer, waar ze met hun vraag terecht kunnen. Dat hebben zij in Wassenaar knap opgelost met wat ik zou willen noemen een voorloper van het lokale loket. Ook gaan ze op bezoek bij de mensen thuis om hen te informeren en te vragen hoe het gaat. En wanneer er iets aan de hand is gaat de SeniorenAdviseur even langs om de mensen op weg te helpen.

Laatst was mevrouw Dekker op uitnodiging van de heren Olsthoorn en Zopfi bij de opening van de ‘Oranje Hoven’. En ook hier een prachtig voorbeeld van de potenties van de Civil Society. Een woongroep voor mensen die echt niet meer zelfstandig kunnen wonen en waar familie en mantelzorgers welkom zijn. Daar zouden er meer van moeten komen. Zeker in het licht van de toenemende vergrijzing en een toenemend aantal dementerenden. In een van de appartementscomplexen is door vrijwilligers, ondersteunt door organisaties en de gemeente een Hospice opgezet. Ja mensen Wassenaar is bijna af en een voorbeeld voor vele ander gemeenten.

Die Civil Society dames en heren, die bestaat in Wassenaar eigenlijk allang, alleen werd die niet zo genoemd en is natuurlijk voor verbetering vatbaar. In ons jubileumboek hebben wij de werking ervan op individueel niveau per project middels interviews van de betrokken cliënten, vrijwilligers en medewerkers beschreven. Het is een prachtig boek geworden mede dankzij de inzet en bereidheid van allen die aan het boek hebben meegewerkt.

En in het bijzonder de redactieleden die het leeuwendeel van het werk op zich hebben genomen. Cliënten en vrijwilligers die bereid waren een interview te laten afnemen en natuurlijk ook de medewerkers, oud bestuursleden en de eerste beroepskracht. De meewerkende journalisten, de fotograaf, de vormgever en Lifoka voor het digitale printwerk.

Dank zijn wij ook verschuldigd aan de Van Ommeren de Voogt Stichting en het Steunfonds SWOW voor hun bijdrage om deze uitgave mogelijk te maken.

Tot slot dames en heren krijgen de geïnterviewden van de medewerkers een door loco-burgemeester Vriesendorp en wethouder Klooster gesigneerd exemplaar.

En nu dames en heren zou ik met u willen toosten op de komende 25 jaar.

Dank u !

Trefcentrum Wassenaar 29 november 2005 
Toespraak Nico Lausberg