Bestuur Raad van Toezicht

De stichting wordt bestuurd door de directeur onder toezicht van de Raad van Toezicht. De raad bestaat uit onafhankelijke leden waarvan één op voordracht van de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO).

Raad van Toezicht:

  • mevr. A. Kroesbergen
  • dhr. A.A. van Schie (FWO) - penningmeester
  • dhr. A.J.F.  de Vries
  • Dhr.  S.D.C. van Dijk
  • Dhr. ir. M.K. Knevel - secretaris
  • Dhr. P.I.M. van den Wijngaart - voorzitter

Een personenalarm is een apparaatje waarmee u alarm kunt slaan in geval van nood. Als u alarm slaat worden hiervan anderen op de hoogte gebracht, zodat op tijd de juiste hulp kan worden ingeroepen. Met een personenalarm krijgt u weer een stuk zekerheid en zelfstandigheid terug!

Er zijn veel verschillende vormen en opties als het gaat om een personenalarm. De meest bekende vorm van personenalarm is in de vorm van een knop die om de hals of pols wordt gedragen, maar er zijn ook mobiele telefoons met een alarmknop of alarm app en zelfs alarmsystemen met camera's sensoren die registreren wanneer iemand valt. Daarnaast zijn er verschillende vormen van opvolging van het alarm. Zo kan er worden gekozen wie er in actie moet komen als het alarm afgaat: een naaste (mantelzorger) of een professionele organisatie. Ook qua financiering zijn er meerdere opties: in enkele gevallen wordt alarmering door de zorgverzekeraar vergoed, in andere gevallen is het alarm voor eigen rekening. Voor sommige systemen betaal je maandelijks een bijdrage, terwijl aan andere eenmalig kosten verbonden zijn. Kortom, het kan ingewikkeld zijn om een geïnformeerde keuze te maken als het gaat om een personenalarm. Om u te helpen het juiste alarmsysteem te vinden kunt u daarom gebruik maken van onderstaande alarmsysteem-catalogus! Klikt u op de alarmbel om naar de catalogus te gaan:

Slagknop, alarmknop, noodknop, paniekknop, paddestoelknop

 

Bestuur en medewerkers

De stichting wordt bestuurd door de directeur onder toezicht van de Raad van Toezicht. De raad bestaat uit onafhankelijke leden waarvan één op voordracht van de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO).

 

Directeur:

Mieke Ruigrok

 

Medewerkers:

Carla van den Berg - Sociaal werker

Claudia Oosterman - Sociaal werker

Elise Bogers - Sociaal werker

Almir Mahmutovic - Financiële administratie, ict & pr ontwerp  

Saskia van der Meer - Seniorenadviseur

Ank Stout - Mantelzorg consulent

Davy van Keppel - Frontoffice medewerker

David Keus - Frontoffice medewerker