Bestuur en medewerkers

De stichting wordt bestuurd door de directeur onder toezicht van de Raad van Toezicht. De raad bestaat uit onafhankelijke leden waarvan één op voordracht van de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO).

 

Leden Raad van Toezicht (1 jan 2019):

mevr. A. Kroesbergen

dhr. A.A. van Schie ( FWO)

dhr. A.J.F.  de Vries

Dhr.  S.D.C. van Dijk

Dhr. P.I.M. van den Wijngaart, voorzitter 

 

Bestuur: Directeur/bestuurder, Nico Lausberg

 

Medewerkers(2019):

Carla van den Berg, sociaal werker

Elise Bogers, sociaal werker

Joost van Hasselt, chauffeur

Almir Mahmutovic, fin adm, ict en pr ontwerp  

Saskia van der Meer,  seniorenadviseur

Josien Reimering, secretariaat

Caroline van der Sluis, klantcontactmedewerker vervoer

Ank Stout, mantelzorg consulent.  

 

Het Bureau

Geopend op Werkdagen 9.00 – 14.00 uur, tel. 070  511 22 26   

Bezoek adres: Van Heeckerenstraat 2    2242 GX Wassenaar

Internet:  www.smowassenaar.nl  | e-mail: info@smowassenaar.nl