Ten eerste is het een gevoel dat iedereen in zijn leven weleens heeft, een gevoel dat bij een mens hoort.

Ontwikkelingen voor en tegen eenzaamheid

Sommige maatschappelijke ontwikkelingen zijn niet bevorderlijk voor eenzaamheid. Denk aan; verdwijnen postkantoren, telefonische informatie krijg je van een robot, kruideniertjes waar je een praatje kunt maken verdwijnen, verminderen van sociale verbanden zoals kerk en familie enz.

Gelukkig zijn er ook ontwikkelingen die gevoelens van eenzaamheid juist kunnen verminderen; de bibliotheek heeft een veel breder aanbod dan alleen lezen en is tevens ontmoetingsplek, bejaardentehuizen (centra voor wonen en zorg heet dat tegenwoordig) staan open voor iedereen uit de omgeving, via internet kun je over welk onderwerp dan ook, met iedereen contact hebben, enz.

Eenzaamheidsdeskundigen

Volgens van Tilburg en de Jong Gierveld is eenzaamheid; ”Een gevoel van leegte en gemis. Het is niet zichtbaar. Mensen die zich eenzaam voelen vinden het onplezierig alleen te zijn. Een gevoel van eenzaamheid kan ontstaan door het gemis van sociale relaties of door het gemis van kwaliteit van bepaalde relaties.

Eenzaamheid komt voor bij alle leeftijden, echter hoe ouder je wordt hoe meer je aangewezen bent op contacten uit de buurt. Digitaal contact kan voor een deel de behoefte aan sociaal contact wel bevredigen.”

Kunnen luisteren en iets kunnen vertellen, kortom het beheersen van sociale vaardigheden, maakt het hebben van sociale contacten makkelijker.

Professor Scherder zegt er het volgende over: ”Eenzaamheid leidt tot stress en inactiviteit en dit kan een negatieve invloed op je gezondheid hebben. Als sociale wezens hebben mensen elkaar praktisch en emotioneel nodig.” Doe ergens aan mee, zorg dat je deelgenoot blijft lijkt de boodschap.

Er iets aan doen!

Hoe ga je met eenzaamheid om, blijft de hamvraag.

Wat kun je voor een ander betekenen? Denk je positief over jezelf?

Eens van gedachten wisselen?

Neem dan contact op met Saskia van der Meer, SMOW s.vandermeer@smowassenaar.nl,  of bel voor informatie (070) 511 75 76

 

Bronnen: SMOW in Wassenaar Plus 16januari2019