Kom naar de SMOW, wij kunnen u helpen.

 

Is het lastig om uw huishoudboekje op orde te krijgen en/of zijn er achterstallige betalingen? Maakt u dan een afspraak met de coördinator Carla van den Berg tel 070 511 75 76 (tussen 9-14 uur) of mail c.vandenberg@smowassenaar.nl . Zij kijkt samen met u of u gebruik kunt maken van bestaande regelingen die er zijn.  Met deze eerste hulp bij betalingsachterstand bent u er sneller bovenop….  Wij helpen u graag!

 

Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) , Van Heeckerenhuis 2, Wassenaar.