Lezing ‘Wat we niet weten over armoede in Nederland’ op 17 Oktober 2018, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, tussen 17 en 19 uur in de van Assendelftkapel in de Grote Kerk Den Haag.

Professor Godfried Engbersen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zal de lezing
houden.

Lees meer: Lezing ‘Wat we niet weten over armoede’

Doelen van de Hervorming Langdurige Zorg deels behaald; herbezinning gewenst

Verschenen: eindrapport landelijke evaluatie Hervorming Langdurige Zorg. Het rapport is aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge.

Lees meer: Veel mensen weten niet dat zij hierbij geholpen kunnen worden door een onafhankelijke...

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen

‘Het sprookje van de zelfredzaamheid: de nieuwe kleren van de keizer’

De ombudsman die een dag eerder nog in zijn onderzoek ‘Een open deur, het vervolg’

Lees meer: ‘Het sprookje van de zelfredzaamheid: de nieuwe kleren van de keizer’

 

Hulpbehoevenden aansporen om hun omgeving in te zetten werkt niethttps://nos.nl/data/image/2017/11/02/428725/xxl.jpg

Het was een van de idealen van het vorige kabinet: chronisch zieken en ouderen moeten zoveel mogelijk hun eigen netwerk inschakelen als ze hulp nodig hebben.

Lees meer: Hulpbehoevenden aansporen om hun omgeving in te zetten werkt niet

 

Het plan om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon gaat helemaal van tafel. Het kabinet komt zelf tot de conclusie dat het plan uit het regeerakkoord niet uitvoerbaar is. Ook speelt mee dat er totaal geen maatschappelijk draagvlak voor is.

Lees meer: Kabinet schrapt plan om arbeidsgehandicapten onder minimumloon te betalen

Toch maar eens besloten om deel te nemen aan het maandelijks georganiseerde etentje in ontmoetingscentrum de Plataan. Bij binnenkomst was ik zeer verrast.

Lees meer: Eten bij De Plataan