Definitief behoud van de Warenar en van de theaterfunctie lijkt aanstaande.

Vorig jaar ontstond er in het dorp veel beroering toen bleek dat het College van Burgemeester en Wethouders voornemen was de Warenar te sluiten.

Lees meer: Sluiting De Warenar van de baan?

Burgerinitiatief voor Tiny Houses in Wassenaar is meer dan een leuk idee

Bij de behandeling van het burgerinitiatief van Thea Messemaker voor Tiny Houses in Wassenaar, was in de commissie Ruimte en Economie eigenlijk niemand tegen.

Lees meer: Burgerinitiatief voor Tiny Houses

Tiny houses een oplossing?

De dorpsraden in Ommel en Heusden bekijken de mogelijkheid van zogenaamde tiny houses. Deze nieuwe woonvariant kan mogelijk bijdragen aan het terugdringen van het tekort aan sociale huurwoningen in de dorpen.

Lees meer: Tiny houses een oplossing?

Op woensdagavond 7 maart van 20 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) organiseert Ondernemend Wassenaar een groot verkiezingsdebat in de Warenar, Kerkstraat 75, 2242 HE Wassenaar.

Lees meer: Verkiezingsdebat in Warenar

Spelletjesmiddag voor ouderen

26 januari 2018, van 14:30 tot 17:00 | Elke week | Bibliotheek Wassenaar

Kosten: geen

Ontmoet elkaar op een gezellige middag

Elke vrijdagmiddag vanaf 14.30 uur is er in Bibliotheek Wassenaar een spelletjesmiddag voor ouderen. De vrijdagse inloopmiddag  is een initiatief van de Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg  (WWWZ),van de Federatie Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO).

Lees meer: Spelletjesmiddag voor ouderen

De afgelopen periode is uitvoerig gesproken over het voortbestaan van de Warenar. De Gemeente Wassenaar en de Stichting Beheer Warenar zijn vervolgens met elkaar in gesprek gegaan om te onderzoeken of de Warenar behouden kan blijven.

Lees meer: Gemeente en Stichting Beheer Warenar gaan voor behoud van de Warenar